Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

       ANMELDELSE:

”Godt klædt på”

De naturvidenskabelige fag på gymnasiet arbejder med naturen på hver deres måde. Vi prøver at bibringe vores elever en forståelse for naturen, en fornemmelse for, at der findes lovmæssigheder og indsigter, som gør os i stand til at forstå og forudsige forskellige naturfænomener. Med en voksende tværfaglighed inden for de naturvidenskabelige fag får eleverne forhåbentligt en større helhedsforståelse af naturen. Casestudier, der omfatter forskellige naturvidenskabelige tilgange til samme problemstilling, kan være en rigtig god måde (måske den eneste måde) at vise eleverne, hvordan de forskellige naturvidenskabelige fag kan spille sammen til en dybere indsigt i de fænomener, som ligger bag den case, man studerer.

Denne bog er opbygget af en lang række casestudier, som alle behandles på tværfaglig vis. Kun i ganske få tilfælde foreslår bogen en forklaring, der holder sig inden for et enkelt naturfag. Bogen er således ikke blind for, at nogle naturfænomener helt naturligt ligger inden for et naturfags område, men generelt prædikes evangeliet, at en tværfaglig tilgangsvinkel uddyber vores forståelse.

Indhold
De cases, som behandles drejer sig om vand (drikkevand, spildevand og rensning af vand), bølger (hvor både havbølger, seismiske bølger og tsunamier behandles), CO2-kredsløbet og elementer fra det nære univers (kometer, asteroider og meteorer). Bogens kapitler består af en mere teoretisk begyndelse og slutter med en række casestudier. Disse casestudier illustrerer elementer af den teori, der blev gennemgået i den teoretiske del. Selv om bogen arbejder med en primær naturvidenskabelig tilgang, inddrages i nogle afsnit mere samfundsfaglige aspekter. Det gælder både i beskrivelsen af spildevand og i kapitlet om CO2-kredsløbet, hvor bl.a. Kyoto-aftalen behandles.

Forudsætninger
Det er netop det case-orienterende ved bogen, der gør den spændende. Den kunne let bruges som inspirationskilde til forskellige spændende undervisningsforløb. Dele af bogen kan udleveres til eleverne og benyttes i forbindelse med klasseundervisning, men de skal vælges med omhu og følges op af en grundig læsevejledning. Ud over at kunne inspirere til, hvordan man kan perspektivere de naturvidenskabelige fag, kunne bogen bruges i forbindelse med naturvidenskabeligt grundforløb og måske i forbindelse med almen studieforberedelse. Man skal dog være opmærksom på, at bogen forudsætter nogle naturvidenskabelige begreber og en vis kompetence til at læse naturvidenskabeligt sprog. Det gælder f.eks. på side 62, hvor der står at bølger er svingninger, der forplanter sig, fordi der sker en forstyrrelse væk fra en fysiks ligevægt og på side 72, hvor der i en forklaring til ligningen

= log (-) + 1,66 · ∆ + 3,3

står: A er den største amplitude af den vandrette del af Raleigh-bølgen, med svingningstid på 20s. T er svingningstiden og ∆ er afstanden i grader. Derudover forudsættes et kendskab til f.eks. logaritmefunktionen. Naturvidenskabelige begreber, som f.eks. dem, der knytter sig til bølgelæren, introduceres i bogen, men det sker så hurtigt, at disse afsnit er mindre egnede til en første introduktion.

Hvorfor skal vi lære dit og dat?
Bogen illustrerer fint, hvordan de naturvidenskabelige fag kan spille sammen og danne en mosaik, så de i fællesskab skaber en større indsigt. Bogen indeholder en fin samling af eksempler (cases), og disse kan let benyttes i undervisningen. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis en lærer læser bogen som forberedelse til undervisningen i f.eks. naturvidenskabeligt grundforløb, vil han være rigtigt godt klædt på, når eleverne f.eks. spørger: Hvorfor skal vi lære dit og dat?

Anmelder Jesper Nymann Madsen, “Gymnasieskolen” d. 4/3 2009.

Rettelser af trykfejl i figurer:
Figur 8
Figur 22
Figur 60
(Trykfejlene er rettet her i linkene og på CD'en)
 

          Tilbage
Adresser mm