Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

Stifinder-annonce Step by Step_engelsk grammatik

Stifinderen af Kim Kjærgaard m. fl.                               ENGELSK
• En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 109 kr.
Indlærer engelsk grammatik med regler. Bag i bogen findes der en "Grammatisk Værktøjskasse" med en helt grundlæggende indføring i ordklasser og sætningsanalyse. Tre forskellige niveauer med hver sin farve.                                       
• Øvebog, 92 sider, 69 kr.
Med forskellige typer øvelser, som er tilpasset grammatikbogens regler og niveauer.

• Facithæfte, 44 sider, 48 kr. Velegnet til selvrettende undervisning
.
• Tea for Two - Games and Activities, 160 sider, 162 kr. 140 forskellige øvelser i form af par-arbejde, lege og brætspil, som træner mundtlig kommunikation.
• Grammatikbogen som e-bog (PDF), klasselicens: 595 kr for ½ år, 895 kr for 1 år.
• Øvebogen som skrivebar e-bog (PDF), klasselicens: 495 kr for ½ år, 795 kr for 1 år.Eleverne kan skrive besvarelserne og egne noter direkte i e-bogen. Besvarelser og noter kan gemmes og evt. sendes til læreren.
• Stifikseren, gratis! Et elektronisk retteprogram til Windows på PC eller Mac. Gør det nemt og hurtigt for læreren at rette skriftligt arbejde på computeren. Det er kun læreren som skal downloade Stifikseren (eleverne får lærerens rettelser og statistik i en HTML-hjemmeside).
Installer Stifikseren ved at klikke på kompasset.
• Stifinderen - Engelsk grammatik som videoanimation, skolelicens: 395 kr for ½ år, 595 kr for 1 skoleår. (RABAT: Gratis skolelicens ved køb af papirbogen i klassesæt)
Grammatikbogen repeteres i korte videoer á 3-10 min
(se eksempel med danske betegnelser, med latinske betegnelser).

Se mere om Stifinder-serien her.                      

Stifinderen i-bog (EGP):          ENGELSK
Differentieret engelsk grammatik med øvelser, videoer og værktøjskasse
af Kim Kjærgaard, m.fl.
• Elevlicens
, 27 kr for 6 måneder, 38 kr for et skoleår.

Gennemgår de grammatiske regler med talrige eksempler. Eksemplerne kan skjules og kaldes frem igen for at give eleven et bedre overblik.

Portalen er overalt differentieret i 3 sværhedsgrader, som er markeret med hver sin farve (blå = grundlæggende niveau, rød = højere niveau, grøn = højeste niveau).

18 grammatiske områder er efterfulgt af øvelser, hvor eleven kan afprøve den grammatiske indlæring. Hvert svar ledsages af point og en grundig respons fra forfatterne, hver gang eleven laver fejl.

'Værktøjskassen' indeholder en helt grundlæggende gennemgang af regler vedr. ordklasser, sætningsled, mm.

Videoer repeterer de grammatiske regler for hvert område. Velegnet for visuelle elever og 'flipped learning'.

Vælg selv danske eller latinske grammatiske betegnelser.

Bestil 7 dages GRATIS prøvelicens for undervisere her.


Papegøjebogen Step by Step_engelsk grammatik

Papegøjebogen                                                    ENGELSK
af Clara Ehrenreich, Astrid Holm, Bodil Riis og Jette Steensen 

• Differentierede øvelser i engelsk grammatik, 128 sider, 99 kr.
Et omfattende øvelsesmateriale, som er opdelt i tre sværhedsgrader, markeret ved hver sin farve. En "Grammatisk Huskefinger" minder kort eleven om de vigtigste regler, som er relevante for den pågældende øvelse.
Bogen er også velegnet til eksamensrepetition, felx- og fjernundervisning

• Løsningshæfte, 64 sider, 48 kr.
Gør det muligt for eleven at arbejde individuelt på sit eget niveau, uden at læreren får ekstra rettearbejde.

• Skrivebar e-bog (PDF), klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr for 1 skoleår.
E-bogen er en PDF-fil, der kan læses på computerskærme, tablets, smartphones og elektroniske tavler. Eleverne kan skrive besvarelserne og egne noter direkte i e-bogen, som kan gemmes og evt. sendes til læreren.

• I-bog (online), klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr for 1 skoleår.
Øvelserne laves med computeren som hjælpelærer. Eleven får straks svar på, om en sætning er besvaret rigtigt eller forkert. Mere end 1.500 "tjek" knapper samt point efter hver af de 78 øvelser.
Prøv tre af øvelserne fra i-bogen (online) GRATIS her.

Se mere om Papegøjebogen her.

Step by Step                               ENGELSK
af Hanne Wacher & Kim Kjærgaard
• En engelsk basisgrammatik med øvelser, 80 sider, 99 kr.
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.
Skrivebar e-bog (PDF), klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr. for 1 skoleår.

Gennemgår de helt basale engelske grammatikregler på en let forståelig måde. Ligger niveaumæssigt lige under "Stifinderen".

En brugervenlig bog i moderne layout: grammatik på venstre-siderne og øvelser på højre-siderne, så eleven straks kan afprøve sin forståelse, uden at skulle bladre rundt i bogen.

Hvert kapitel indledes med en "BASICS-boks", som giver en kort introduktion til et grammatisk emne.

Eleverne kan skrive besvarelserne og egne noter direkte i den interaktive e-bog. Besvarelserne og noter kan gemmes og evt. sendes til læreren.

Se mere om Step by Step her.


Adresser mm