Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

 

Step by Step - en engelsk basisgrammatik med øvelser
80 sider i A4-format, 1. udgave 2013, 99 kr.

En engelsk basisgrammatik med øvelser, som indlærer og træner helt grundlæggende engelsk grammatik.

Hvert kapitel indledes med en "BASICS-sektion", som er et lille afsnit der giver eleverne en kort forståelse for de emner, kapitlet efterfølgende behandler.
Til arbejdet med hvert grammatrisk emne er der en række varierede, øvelser ("TRY IT OUT!"). Øvelserne består af både traditionelle træningsøvelser (indsættelses- og oversættelsesøvelser) samt mere kommunikativt orienterede øvelser.
Bogen er opbygget meget brugervenlig i moderne layout: Øvelserne er konsekvent placeret på højre side, mens venstre side indeholder en præsentation af det pågældende grammatiske emne. Herved kan eleven straks afprøve sin forståelse, uden at skulle bladre rundt i bogen.
Som en ekstra udfordring til dem, som måtte have brug for det, findes der bagest i bogen ekstra oversættelser til hvert enkelt kapitel.
Bogen er skrevet af forfatterne til den storsælgende engelske grammatikserie "STIFINDEREN". Step by Step ligger niveaumæssigt lige under Stifinderen.

Step by Step - Facithæfte
44 sider, 48 kr.

Velegnet til undervisning, hvor eleverne arbejder individuelt og forskelligt.

Se uddrag fra bøgerne:
Forord og Indholdsfortegnelse.
Step by Step - Kapitel 6
Facithæftet

Step by Step som skrivebar e-bog (PDF)
Klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr. for 1 skoleår.


“Step by Step” findes også som en skrivebar e-bog, der kan læses og skrives i på computere, tablets, smartphones og elektroniske tavler. Eleverne kan skrive deres besvarelser og egne notater direkte i bogen på både Pc og Mac.

Klasselicens er tidsbegrænset og gælder for alle eleverne i en klasse. Klassens elever får samme kode.
Må kopieres til alle licenshavers computere/tablet/phone mm
.

Se kort vejledning i brug af skrivebar e-bog (version PC, version Mac).

Om forfatterne
Hanne Wacher er uddannet som cand. phil. fra Aarhus Universitet. Hun har undervist elever og studerende i engelsk på universitetet, i læreruddannelsen, gymnasiet og sprogkurser.
Hanne Wacher er medforfatter til grammatikserien STIFINDEREN og har udviklet det elektroniske retteværktøj STIFIKSEREN.


Kim Kjærgaard er uddannet som cand. mag. fra Aarhus Universitet
. Han har i en årrække undervist i engelsk på HF og i gymnasiet.
Kim Kjærgaard er medforfatter til grammatikserien STIFINDEREN.

 
 

Adresser mm