Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

 
IT i undervisningen af Jens Petersen og Peter Rasmussen (2000) 

• Bog, 144 sider, 158 kr.                                       
• CD med fri kopiret på skolen, 180 kr.

Masser af eksempler på IT i undervisningen er samlet i én stor bog. Eksemplerne er baseret på Microsoft Office pakken: Lær tekstbehandling med Word, fremstil publikationer med Publisher, vis præsentationer med PowerPoint, lær billedbehandling med PhotoDraw, gå på nettet med Internet Explorer, lav din egen hjemmeside i FrontPage mm.

Som tilbehør kan man købe en CD, som indeholder bogens eksempler, øvelser, tekster og billeder. Med mange forslag til undervisningsrelevante links på Internettet.
Regneark i undervisningen - illustreret med Excel
af Jens Petersen (1999)
 

• Bog, 96 sider, 110 kr.
• CD med fri kopiret på skolen, 140 kr.

Viser eksempler på hvordan regnearket Microsoft Excel kan anvendes i mange forskellige fag. Gennemgår hvordan man henter data fra Internettet ind i Excel, hvordan man laver flot grafisk præsentation osv.

Som tilbehør kan man købe en CD, hvorved man sparer tid på indtastning af alle data fra bogens eksempler og øvelser.

     
StarOffice i undervisningen af Jens Petersen (2002) 

• Bog, 144 sider, 132 kr.                                       
• CD med fri kopiret på skolen, 176 kr.

StarOffice er en gratis Office-pakke fra Sun Microsystems. Bogen gennemgår gennem fem kapitler, hvorledes man som lærer kan inddrage IT i undervisningen på en måde, som virker appellerende for eleverne.

Bogen er velegnet såvel til klasseundervisning som lærerens egen efteruddannelse. I kapitlerne er der indlagt opgaver, så man alene eller i grupper kan afprøve de indlærte færdigheder.

Som tilbehør kan man købe en CD, som indeholder bogens eksempler, tekster og billeder.
Regnearket - En indføring i MS Works' regneark
af Jens Petersen (1998)
 

• Bog, 64 sider, 62,20 kr.
• CD med fri kopiret på skolen, 109 kr.

Bogen viser hvad et regneark er, og hvad det kan bruges til. Den er især beregnet til folkeskolens ældste klasser, hvor man - bl.a. i matematikundervisningen - skal inddrage regneark til løsning af forskellige problemstillinger.

Som tilbehør kan man købe en CD med alle regneark fra bogens eksempler, øvelser og træningsopgaver.

Adresser mm