Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

 
Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab af Jan Steensen 

E-Bog, 28 sider, (hent bogen gratis)                             

Om krav til drifts- og likviditetsbudget ved etablering af selvstændig virksomhed. Lovkrav til årsregnskaber. Fokus på 'alternative regnskaber'. En model for resultatopgørelse og balance. Analyse af årsregnskaber ud fra 11 klassiske nøgletal.

Tallene i eksemplerne er historiske (2001). En god øvelse er at opdatere tallene i de mange eksempler og se den udvikling, der er sket i nøgletallene siden 2001, hvor en virksomhed som Vestas havde eksplosiv vækst.
Drejebog til etablering af selvstændig virksomhed
af Hans-Jørgen Søgaard Hansen og Susanne Muusmann Lassen (1997)
 
48 sider, 68 kr.

Drejebogen er en forretningsplan, der gennemgår de centrale problemstillinger, som elever støder på, når de skal etablere en selvstændig virksomhed. Velegnet til fiktive virksomhedsspil som fx "European Business Game", hvor den ene af forfatterne med sine klasser har vundet landsfinalen to gange.

Indeholder en kort gennemgang af vigtige økonomiske teorier ved virksomhedsetablering (bl.a. Kubus-modellen, Kotler, SWOT og Porter).

"... Meget velskrevet og nyskabende, fordi den formår at gøre det teoretiske stof levende ved at krydre det med en gennemgang af konkrete, aktuelle hændelser fra det virkelige liv"

 

Skrev anmelderen i 'Dagbladet Børsen'.

 
Erhvervsøkonomi - Et indblik i dansk erhvervsliv
af Jan Steensen 
220 sider, 142,40 kr
Lærerens Bog 1994/95, 128 sider, 195 kr.

Grundbog til faget Erhvervsøkonomi i gymnasiet, Kombinerer de traditionelle økonomiske teorier med en række kendte cases fra dansk erhvervsliv i 1990'erne. Gennemgår erhvervsøkonomiske emner som investeringer, regnskab, regnskabsanalyse, skandaler i dansk erhvervsliv, ledelse, organisation, fusioner, Porters modeller og pristeori.

Lærerens bog indeholder en række pædagogiske forslag til gennemgang af de enkelte timer. Uddyber en række emner, som ligger tæt op af elevernes lektie. Der foreslås relevante film, supplerende læsning, skriftlige opgaver samt test efter hvert kapitel.

"... Emnerne gennemgås inspirerende, engageret og pædagogisk med mange gode eksempler. Uhyre velskrevet og indbydende i layout"

 

Skrev anmelderen i 'Gymnasieskolen'.


Adresser mm