Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

Papegøjebogen  

Papegøjebogen - en differentieret engelsk grammatik
128 sider, 99 kr.
Papegøjebogen fås også som skrivebar e-bog (PDF): klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr for 1 skoleår.

Papegøjebogen er en differentieret øvebog, som graduerer øvelserne i tre forskellige niveauer, markeret med hver sin farve (blå/rød/gul). Ideen med at differentiere øvelserne er at møde den enkelte elev på det faglige trin, hvor denne befinder sig. Herefter kan eleven gradvist løse sværere og sværere opgaver.

En "Grammatisk Huskefinger" indleder de fleste øvelser med kort og præcis at minde eleven om de vigtigste grammatiske regler, som er relevant for den pågældende øvelse og på det pågældende niveau.

Særskilt kapitel om arbejdsforslag ved anvendelse af bogen: om brug ved traditionel klasseundervisning, differentieret undervisning, mm. Særdeles velegnet til eksamens- og repetitionsarbejde.

Vejledning til skrivebar e-bog: version PC og version Mac.

Se uddrag fra bogen:
Indholdsfortegnelse.
Arbejdsforslag til differentieret undervisning.
Blå øvelse (laveste niveau).
Rød øvelse (mellem niveau).
Gul øvelse (sværeste niveau).
 

Papegøjebogen - Løsningshæfte
64 sider, 48 kr.


Det er meningen, at eleven selv (eller i samråd med læreren) finder "sit niveau" og besvarer øvelser af passende sværhedsgrad. Løsningshæftet egner sig fortrinligt sammen med Papegøjebogen til individuelt arbejde, par-arbejde, gruppearbejde eller til fælles grammatikundervisning på klassen. 

Papegøjebogen (I-bog online)
Klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr for 1 skoleår.


Øger indlæringen i engelsk med computeren som hjælpelærer. 78 øvelser med mere end 1.500 interaktive sætninger. Hver sætning har sin egen "tjek"-knap, så eleven straks kan få evalueret, om svaret er rigtigt eller forkert - samt angivelse af det rigtige svar.

Giver point for elevens samlede indsats efter en øvelse. Mulighed for at prøve øvelsen igen, for at se om der er sket en forbedring i point-scoren.

Til alle medier som kan vise en moderne HTML-hjemmeside: computere PC/Mac, tablets, smartphones og elektroniske tavler med browsere som Explorer, Safari, Firefox, Crome m.fl.

Prøv tre af øvelserne fra i-bogen GRATIS her.


Om forfatterne
Lektorerne i engelsk, Clara Ehrenreich, Astrid Holm, Bodil Riis og Jette Steensen, har i flere år arbejdet med undervisningsministeriets forsøg inden for undervisningsdifferentiering på ungdoms- og voksenuddannelserne i engelsk grammatik. Den erfaring de opbyggede med forsøgene, har de ført videre i Papegøjebogen. Det er ud fra disse forsøg, at bl.a. ideerne med bogens niveaudeling i forskellige farver og de "Grammatiske Huskefingre" er opstået.  
 

Adresser mm