Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

       ANMELDELSER:

"I sit forord skriver Leif Christensen, som igennem mange år har skrevet mange gode bøger og lærebøger, at denne bog ikke er en erstatning af den traditionelle rejseguide. Det bliver den næppe, for den er nemlig meget mere end disse normalt er.

Den er en beskrivelse af Toscana set ud fra forskellige studiefag. Bogen indeholder således en sober orientering om dele af Toscanas geologi (pladetektonik, vulkanisme, jordvarme og termiske kurbade), naturgeografi (landskabsformer og deres dannelse, klima- og plantebælteforhold, vandballancen og de hydrografiske forhold), kulturgeografi (demografi og erhverv samt kulturlandskabet i det åbne land). Enkelte af disse kapitler er lidt korte, men de fleste er både relevante, up to date og særdeles velillustrerede. Det er således meget forfriskende med denne orientering i en ”ikke guide”, der bestemt bør købes af turisten, som ønsker sig en mere omfattende orientering om et særdeles besøgt område i Italien – et område hvori undertegnede kun kender Firenze.

Ovennævnte studiefag har let erkendbar relation til faget geografi, men bogen forsømmer ikke interessante beskrivelser af Toscana (og nogle sammenhænge også hele Italiens) historie, oplagte ekskursionsmål (vulkanområdet, udvalgte rundture i regionens fantastiske byer, de mange exceptionelle kunstsamlinger og historiske bygninger) samt mad og vin. Bogens forklarende figurer og de rigtig mange velvalgte billeder gør læseoplevelsen stor. Der er mange faktabokse om alt fra Carrara-marmor til Leonardo da Vincis opfindelser – nu ved man også at Vinci er en by ca. 25 km vest for Firenze.

Lidt turistguide er der også i bogen. Der er således god hjælp med adresser, åbningstider, telefon- og faxnumre og Internetadresser.

Det er ikke let at undgå en omfattende og mangesidet appetit på Toscana som region, når man sidder med denne bog. Mere prosaisk har jeg i denne sommer brugt flere af bogens figurer som bilag til eksamensopgaver på de hold på seminariet, der har opgivet Italien som region." 

Anmelder Leif Tang Lassen i “Geografisk Orientering” nr. 4, 2007.

"Bogen henvender sig til folk, der vil udvide deres baggrundsviden om dette skønne italienske område. Det kan dels være turisten, som ønsker at dyrke nye vinkler på Toscana, og dels sigter bogen på at give en gymnasieklasse på studietur til Firenze og omegn indsigt i en række geografiske, kulturelle og historiske emner af relevans for fagene geografi, dansk, billedkunst og historie.

Mange emner behandles i de tolv kapitler: Etruskerne, Niels Steensen, Dante, Italiens samling, regionalt selvstyre, Italiens- og Toscanas geologi, marmor fra Carrara, vandbalanceligning for Siena, oversvømmelser, geotermiske anlæg, Italiens demografiske transition, katolicisme, vinfremstilling, Gucci, Galilei, Agroturismo og mange flere interessante emner.

Desuden giver forfatteren praktiske bud på, hvordan diverse lokaliteter kan besøges med velbeskrevne ruteplaner, dels til de større byer som fx Firenze og Siena, og dels ture til mindre byer og lokaliteter indenfor geologi, landbrug, tekstilindustri mm.

Bogen er i layout indbydende med tre-fire illustrationer og kort pr opslag, og de mange henvisninger til hjemmesider samt telefonnumre på museer, fabrikker og vingårde vil givetvis være rare at have, når ekskursionen planlægges.

Litteraturlisten er OK, dog mangler jeg angivelsen af relevante kort - men hvis man mangler et kort, kan Nordisk Korthandel i Studiestræde jo altid finde godt materiale

Summa summarum finder jeg, at denne er en udmærket dansksproget lærebog til Toscana, som mange lærere vil drage stor nytte af på studieturen til Firenze. Og jeg vil som turist med bogen i hånden se og få besøgt vulkanen Monte Amiata, Marmorbruddene i Carrara, de termiske kurbade i Bagno-Vignoni og vinslottet Castello di Brolio."  

Anmelder Jørgen Lorentzen i “Geo-Nyt” nr. 62, 2005.


          Tilbage
Adresser mm